Werkwijze

De doorverwijzing kan gebeuren via een huisarts, psychiater, … of op eigen initiatief. Indien u een afspraak wenst te maken, kan u telefonisch contact met ons opnemen.

In een eerste kennismakingsgesprek (intake) worden de probleemgebieden geïnventariseerd. In onderling overleg worden doelstellingen geformuleerd en wordt gekeken of verdere psychologische hulpverlening noodzakelijk is. De duur en de frequentie van de therapie is afhankelijk van de aard van het probleem en wordt in onderling overleg met de cliënt bepaald. Indien u dit wenst, kan er contact gehouden worden met de doorverwijzer over het verloop van de therapie.

Indien u verhinderd bent, gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te verwittigen. Bij laattijdige annulatie wordt de afspraak aangerekend.


Psychotherapie – Cognitieve Gedragstherapie Braamstraat 29
  3470 Kortenaken